Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Dela med din bild i Times Square!

Som en del av OMFs andra Årliga Majrörelse-kampanjen, kommer OMF I Times Square i mitten av New York City att öka medvetenheten (om ME / CFS) på söndagen den 12 maj, vilket är den Internationella Uppmärksamhetsdagen för ME / CFS.

På söndagen den 12 maj, har OMF möjligheten att synas ”på skärm” i Times Square på den digitala annosskärmen för att dra till uppmärksamheten och där samtliga får möjligheten att se och delta i denna kampanj.På en storskärm, delar OMF ett budskap om ME / CFS.

Vid en sidoskärm, (se bilden till höger), visas ett bildspel av ME / CFS patienter med OMF loggan. Vi på OMF erbjuder er möjligheten att dela med era bilder med oss så att vi kan visa dessa på skärmen. För att visa era bilder, krävs åtminstone $33USD* (cirka 310 kronor) som donation (för varje gång din bild(er) visas). Summan påminner om den genomsnittliga åldern där en individ drabbas av ME / CFS. Din bild kan visas hur många gånger som helst på den 12 maj till ett pris – engångs för $33USD, tvågångs för $66USD osv.

Donera och lägg till din bild så att du får synas i Times Square på den 12 maj dvs. den Internationella Uppmärksamhetsdagen för ME / CFS.

Era bilder hjälper oss att sprida kunskapen om ME / CFS och genom det behöver ME / CFS patienter inte längre vara osynliga för världen. Om du inte föredrar att dela med din personliga bild, ber vi er att fortfarande bidra med donationer för att hjälpa till att få liknande, framtida inlägg.

Samtliga bilder måste skickas in senast 6 maj 2019

Klicka här för att donera och få instruktioner för hur du kan skicka in dina bilder.

Vi tackar er i förväg för att ha varit en del av vår kampanj i Times Square. Vi hoppas att få ”se er” i Times Square

*$15USD av din donation täcker kostnaden av publiceringen av din bild i Times Square. Namn publiceras ej. Samtliga bilder granskad före publiceringen.

 

OMF tackar Paul Karlström för att ha översatt detta inlägg