Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Les selv om det spennende andre årlige fellesskap-symposiet.

Hei ,

På det tredagers arbeidsgruppemøte og -community- symposium om den molekylære bakgrunnen for ME / CFS på Stanford Universitet, sponset av OMF, kom all den vitenskapelige fremgangen som har skjedd på feltet tydelig fram. Vi har åpenbart gått fra å kun samle data til å kunne formulere hypoteser om hva som forårsaker symptomene og hva som forårsaker selve sykdommen. Man kunne kjenne følelsen av håp i forsamlingen.

Arbeidsgruppemøtet brakte over 50 forskere fra rundt om i verden sammen. Ronald W. Davis, PhD, styreleder i OMFs vitenskapelige styre, inviterte flere verdenskjente forskere som var åpne for å samarbeide og dele upubliserte forskningsdata. Som Dr. Davis sa, «Jeg inviterte skarpe mennesker, med en høy intellekt/arroganse-ratio som jobber med ME / CFS på molekylnivå. Mengden kunnskap som ble delt i år var betydelig større enn i fjor. Spenningen om å starte nye samarbeid var intens. De inviterte var så opptatte med å planlegge nye samarbeid at det var vanskelig å starte de neste foredragene. Det føltes som en eksplosjon av ideer.»

-Community symposium- samlet pasienter, pårørende, helsearbeidere og forskere. Vi ønsket nesten 300 deltagere velkommen på Stanford, og over 4800 på livestream. Dagen var fylt av fantastiske forskningsrapporter, støtten fra fellesskapet, og en delt følelse av håp.

Jeg ønsker å takke forskerne for deres engasjement og hardt arbeide, og alle involverte i dette symposiet som gjorde det til slik en suksess. Takk til alle giverne som gjorde dette viktige arbeidet mulig. Uten dere hadde det ikke denne fremgangen vært mulig.

For et sammendrag av symposiet på engelsk skrevet av Christopher Armstrong, PhD, klikk på: Oppsummering av sympposiet  på OMF’s nettside eller les sammendraget på OMF’s Facebookside. Du finner alle oversettelser av denne artikkelen og andre artikler på OMFs hjemmeside.

Med håp til alle,

Linda Tannenbaum

Grunnlegger og CEO/President

Takk til Aslaug Angelsen for oversettelse til norsk.