Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Nieuwe door OMF gefinancierde wetenschappelijke publicatie: Een nano-elektronische op bloed gebaseerde diagnostische test voor ME/CVS

Dr. Ron Davis, directeur van de Wetenschappelijke Adviesraad van OMF, licht de publicatie in PNAS over de nanonaald toe (29 april 2019)

Lees dit artikel op Facebook

Lees dit artikel op de website van OMF

Lees alle vertalingen van dit en andere artikelen op de website van OMF

Een studie die de nanonaald beschrijft, is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Ronald W. Davis, PhD, is er de senior auteur van. Rahim Esfandyarpour, PhD, is de hoofdauteur. De nanonaald is een test die wijzigingen meet in immuuncellen met hun bloedplasma ten gevolge van stress, opgewekt  door zout. Binnenin de nanonaald interfereren de immuuncellen met een kleine elektrische stroom. De verandering in de elektrische activiteit heeft een rechtstreekse correlatie met de gezondheidstoestand van het afgenomen monster. De test, die zich nog in een testfase bevindt, is gebaseerd op de manier waarop de immuuncellen van iemand reageren op stress. Met bloedstalen van 40 personen — 20 met ME/CVS en 20 zonder — levert de test nauwkeurige resultaten op, waarbij alle patiënten gemarkeerd werden en geen enkele van de gezonde individuen.

 

YouTube video

Klik hier op de video te bekijken.

Klik hier om de samenvatting en de volledige tekst te lezen op PNAS.

Klik hier om de aankondiging van Stanford te lezen.

 

 

OMF dankt Team Dutch US voor deze vertaling.