Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

OMF-finansiert forskning: En metabolsk «felle»-hypotese for ME / CFS

På denne #OMFScienceWednesday, markerer vi et nytt prosjekt OMF finansierer, som foreslår en ny metabolsk «felle»-hypotese for ME / CFS.

Dette prosjektet har nettopp startet under ledelsen av Dr. Robert Phair, Chief Science Officer of Integrative Bioinformatics Inc., en ekspert innen beregningsmodellering av biologiske prosesser. Dr. Phair har samarbeidet med Dr. Ron Davis’ team på Stanford i nesten to år med å undersøke mekanismer bak ME / CFS.

I dette prosjektet vil de teste en ny hypotese som kan bidra til å forklare noen av de genetiske og metabolske egenskapene til ME / CFS pasienter.

Den store dataundersøkelsen av alvorlig syke ME / CFS pasienter som vi finansierte, identifiserte flere gener som har skadelige mutasjoner. Dr. Phairs hypotese, basert på beregningspredikasjoner, antyder at noen av disse mutasjonene kan bremse enzymer som behandler viktige metabolitter som kreves for vår energi, hjernefunksjon og immunsystem.

Hvis dette stemmer, kan det forklare noen av symptomene ved ME / CFS.

Å identifisere interessante mutasjoner er den (relativt) enkle delen, men – eksperimentelt bevis er nødvendig for å bekrefte deres innflytelse. I løpet av dette prosjektet vil teamet teste hvordan celler med disse mutasjonene utfører de relevante metabolske reaksjonene, ved hjelp av spesielle «spore»-metabolitter som lett kan følges ettersom de behandles av cellene.

Disse forsøkene vil avgjøre om mutasjonene faktisk skaper en metabolsk «felle» som kan føre til nevrologiske og/eller immunologiske symptomer ved ME / CFS. Vi deler gjerne flere detaljer når resultatene gir mer bevis. Følg med!

Klikk her for å lese mer om Dr. Phair og hans forskning.

Takk til Beathe Lindseth for oversettelse til norsk.