Search
Close this search box.

Open Medicine Foundation fortsätter forskningen

I denna upp-och-ner-vända värld vill Open Medicine Foundation försäkra dig om att denna kris inte kommer avleda oss från vår sökande efter ett botemedel mot ME / CFS. 

Jag vill ta ett ögonblick för att berätta för dig hur vi arbetar och hur vi genom vårt samarbete kan fortsätta vår strävan efter bot. Våra modeller för OMF-personalens och de gemensamma forskningscentrens arbete är anpassningsbara. Vi finns över hela världen och är experter på att använda fjärrkommunikation och verktyg för delning av data mellan varandra.  

En annan sak som inger hopp är att OMF-personalen och -forskningsgrupperna har en personlig koppling till ME / CFS patienter och deras familjer.  

Att arbeta med ME / CFS forskning kräver att man antar utmaningar och hittar kreativa lösningar. Detta kommer OMF att göra tills patienterna får de svar de behöver. 

Vi arbetar för att befria många miljoner patienter från de grymma begränsningar som denna sjukdom ger och för att skydda miljontals fler som en dag kan drabbas. 

Var och en av oss kan känna rädsla och oro idag men ni behöver inte oroa er för vårt arbete inom ME / CFS forskningen. Forskningen fortsätter och det gör även vi. 

Var försiktig och ta hand om varandra, 

Med hopp för alla, 

 

 

Linda Tannenbaum
Founder & CEO/President
Open Medicine Foundation

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669