Search
Close this search box.

Výzkum financovaný OMF: Porozumění T buňkám a molekulární imunologii

Je #OMFScienceWednesday (vědecká středa OMF)! Během několika následujících týdnů budeme popisovat výzkumné projekty, které OMF financuje po celém světě. První projekt je o T buňkách a molekulární imunologii ME / CFS a provádí se v Centru společného výzkumu ME / CFS ve Stanfordu pod vedením Dr. Rona Davise. Tento projekt je spoluprací profesorů ze Stanfordu Dr. Marka Davise, odborníka na imunologii, a Dr. Larse Steinmetze, odborníka na genetiku a genovou expresi. Doufáme, že to přinese novou úroveň pochopení imunologické podstaty ME / CFS.

Mnoho studií upozornilo na problémy v imunitním systému při ME / CFS sahající od změn v cytokinech po špatnou funkci NK buněk. Nedávno tým Dr. Marka Davise objevil důkaz množení T buněk klonováním u pacientů s ME / CFS – což znamená, že zabijácké T buňky zodpovědné za odstranění infikovaných buněk vytvářejí své kopie. Množení nastane ve chvíli, kdy je přítomna aktivní infekce, se kterou imunitní systém bojuje, ale totéž může nastat při autoimunitě, při které imunitní systém omylem útočí na vlastní tělesné buňky. Tým Dr. Steinmetze vyvinul nové technologie pro sekvencování jednotlivých T buněk a měření jejich genové exprese. Pochopením chování těchto množených T buněk a co je jejich cílem nám pomůže lépe rozumět ME / CFS a doufejme ho i léčit. Například je možné, že T buňky nekterych pacientů reagují na mikrobiální infekci a někteří mají opravdové autoimunitní onemocnění – které může podle toho vést k léčbě pomocí antimikrobiálních terapií nebo imunomodulace.

Kvůli zkoumání těchto možností zahrnuje tento projekt ve skupině 25 ME / CFS pacientů v letošním  roce následující cíle:

 1. Zachycení a sekvencování jednotlivých T buněk využitím nových technologií pro rozpoznání klonováním rozmnožených T buněk a měření exprese jejich tisíců genů, abychom porozuměli jejich fungování při ME / CFS. Technologie byly poprvé vyzkoušeny na pacientech s tuberkulózou a tým nyní pilně pracuje na jejich optimalizaci pro vzorky pacientů s ME / CFS.
 2. Sekvencování klíčových genů souvisejících s imunitou: HLA a KIR. Tyto geny – jejichž varianty souvisí s rizikem infekčních a autoimunitních chorob – je velmi těžké sekvencovat pomocí tradičních metod, proto Dr. Ron Davis a jeho spolupracovníci vyvinuli lepší metody! Jejich použitím zde mohou pomoci interpretovat další imunologická data z tohoto projektu.
 3. Identifikování cílů rozmnožených buněk. To mohou být infekční či autoimunitní cíle a jak už je popsáno výše, jejich určení odhalí důležité poznatky o ME / CFS a jeho vlivu na imunitní systém těchto pacientů.

Čtěte příspěvek z minulého týdne pro více informací o tom, co dělají T buňky v imunitním systému.

Prohlédněte si toto video o tom, jak T buňky stráží tělo před hrozbami jako jsou rakovinné a nakažené buňky: https://www.youtube.com/watch?v=jgJKaP0Sj5U.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

 • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
 • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
 • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
 • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

 • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
 • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
 • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
 • Questions? Give us a call at 650-242-8669