Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

En inblick in i mitt tal i London

Kära OMF-vän,

Jag förberedde detta uttalande för att läsas upp av Ashley Haugen igår vid visningen av Unrest på Western Massachusetts Department of Public Health. Det här är ny information från Severely ill Patient Study (SIPS) som jag också presenterade i London:

Vi har gjort stora framsteg när det gäller analysen av data insamlad från Severely ill Patients Study. Detta har tagit tid eftersom vi bara har haft en bioinformatiker för att analysera den massiva mängden data.

Vi har upptäckt att det finns ett avsevärt antal mutationer som är vanligare I ME / CFS-patienter än hos friska kontroller. Detta tyder på att dessa mutationer gör en patient mer mottaglig att utveckla ME / CFS.  Det kan också tyda på att vissa av mutationerna är ansvariga för hur svårt sjuka de studerade patienterna är. Vi ser också ett stort antal metabolomiska förändringar som tidigare upptäckts hos mindre sjuka patienter. Dessa metabolomiska skillnader mellan friska kontroller och våra svårt sjuka patienter är oftast mycket större än i studier med mindre svårt sjuka patienter. En mer detaljerad analys av dessa data kan hjälpa oss att utveckla behandlingar.

Ett område vi just nu använder våra genetiska och metabolomiska data för att studera är möjligheten att det kan finnas en eller flera metaboliska fällor. Detta är ett metaboliskt stadium som en patient kan utveckla och som kan vara orsakat av fysisk stress så som infektion. När en patient väl befinner sig i detta stadium är det svårt att ta sig ur det med hjälp av vila.

Vi genomför en systembiologisk- och signalvägsanalys som visar att en metabolisk fälla är möjlig och att vissa av de observerade mutationerna gör detta mer troligt. Om detta är fallet bör vi kunna få patienter ut ur detta stadium med hjälp av en specifik metabolisk åtgärd. Vi är mycket hoppfulla över möjligheten att detta är en behandling som endast måste göras en gång, ta ett fåtal dagar och vara relativt billig.

 

Hälsningar från London,

Ronald W. Davis, PhD

Direktor, OMF ME / CFS Vetenskapliga råd

Direktor, Stanford Genome Technology Center

 

OMF tackar Marie och Christina för den svenska översättningen.