Driving research of Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS),
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia and Long Covid.

Letmý pohled do mého Londýnského projevu

Drazí přátelé OMF,

Připravil jsem toto prohlášení pro Ashley Haugenovou, aby to zítra přečetla na promítání Unrest ve Western Massachusetts  Department of Public Health (Odboru veřejného zdraví v západním Massachusetts). Je to nová informace ze studie vážně nemocných pacientů (Severely ill Patient Study – SIPS), kterou jsem také prezentoval v Londýně:

Učinili jsme značný pokrok ve vyhodnocení dat ze studie vážně nemocných pacientů. To nějakou dobu trvalo, neboť máme pouze jednoho vědce z oboru bioinformatiky, který vyhodnocuje ohromné množství dat.

Zjistili jsme, že existuje značné množství mutací, které jsou běžnější u pacientů s ME / CFS než u zdravé kontrolní skupiny.  To by naznačovalo, že tyto mutace činí pacienty náchylnější k tomu, aby měli ME / CFS. To by mohlo také svědčit o tom, že některé mutace jsou zodpovědné za vážný stav pacientů, které jsme studovali. Vidíme také velké množství metabolických změn, které byly předtím pozorovány u méně vážně nemocných pacientů. Tyto metabolomické odlišnosti mezi zdravou kontrolní skupinou a našimi vážně nemocnými pacienty jsou často mnohem větší než ve studiích s méně vážnými pacienty. Podrobnější analýza těchto dat nás možná povede k vývoji léčebných terapií.

Jedna z oblastí, kterou právě studujeme s použitím genetických a metabolomických dat, je možnost, že může existovat jedna nebo více metabolických pastí. To je stav metabolismu, který se u pacienta může vyvinout pravděpodobně působením fyzického stresu jako například infekce. Jak se jednou pacient dostane do tohoto stavu, už se z něj nemůže snadno dostat odpočinkem.

Zkoumáme biologii a analýzu systémových drah, která ukazuje, že metabolická past je možná a že některé z pozorovaných mutací ji činí pravděpodobnější. Pokud je tomu tak, měli bychom být schopni vytrhnout pacienty z tohoto stavu přesným metabolickým zásahem. Velmi doufáme, že by to mohla být jednorázová léčba, která by zabrala pouze pár dní a byla relativně levná.

 

Posílám pozdravy z Londýna,

Ronald W. Davis, PhD

Ředitel OMF ME / CFS Scientific Advisory Board

Ředitel Stanford Genome Technology Center

 

OMF děkuje Lence za tento český překlad.